Thép tấm trơn

Thép tấm trơn là nguyên liệu có kích thước, mác thép và ứng dụng rất đa dạng hiện nay. Với về mặt trơn không gồ gề han rỉ, độ dày nguyên liệu đa dạng từ mỏng nhất là 0,8ly cho đến dày nhất là 200ly…có thể có dày hơn. Ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp xây dựng, đóng tàu, cơ khí…

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section