Thép Tấm S275 / S275JR / S275J0 / S275J2G3 / S275J2+M

Thép tấm S275 là Thép tấm cuốn nóng không hợp kim được sử dụng trong công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế tạo, Kết cấu nhà xưởng và đóng tàu, xây dựng kết cấu nhà xưởng, quảng cáo, cầu đường, cầu cảng, bồn xăng – dầu, tủ hồ sơ – tủ điện, đóng tàu thuyền, ngành công nghiệp ô tô , cơ khí chế tạo và nhiều ứng dụng khác,…

 

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section