Thép Tấm Q345 / Q345B / Q345C / Q345D / Q345E

Thép Tấm Q345 / Thép Tấm Q345B / Thép Tấm Q345C / Thép Tấm Q345D / Thép Tấm Q345E là có tính chất cơ học và  kết cấu hàn toàn diện, có hiệu suất tốt trong kết cấu. Được sử dụng rộng rãi trong kết cấu hàn đường ray xe lửa, đóng tàu, giàn khoan, bể xăng dầu, nồi hơi, nghành công nghiệp ô tô, cầu đường  và nhiều ứng dụng khác ….

 

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section