Thép tấm gân

Thép tấm gân được hiểu là loại vật liệu được gia công từ thép tấm mà trên bề mặt của chúng có những hoa văn hoặc đường gân gồ ghề nổi hẳn phía trên để độ nhám cho sản phẩm.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section