Thép hình U An Khánh

Thép hình chữ U là loại thép hình có thiết kế như hình chữ U. Cấu tạo thép khá vững, chắc chắn, có trọng lượng lớn và độ bền cao. Kích thước của thép được chia thành nhiều loại khác nhau, ứng với số mm.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section