Thép hình I An Khánh

Thép hình chữ I là sản phẩm thép được thiết kế theo hình chữ I. Thép chữ I được ứng dụng phổ biến trong thi công xây dựng các công trình (đặc biệt được ứng dụng nhiều vào các công trình xây dựng kết cấu thép)

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section