Thép cuộn phi

Thép cuộn phi được biết đến là loại thép cuộn xây dựng. Đây là loại thép dùng làm cốt bê tông được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2018

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section