Lưới kẽm B40

Lưới B40 hay còn được gọi là lưới mắt cáo – loại lưới được đan đơn giản bằng nhiều sợi thép. Các sợi này được đan vào nhau tạo thành nhiều mắt lưới có hình thoi/ hình vuông. Dây đan lưới được mạ kẽm nung nóng chống gỉ. Khoảng cách của các mắt lưới khoảng 4cm, tiết diện dây đan khoảng 2.5ly, 2.7ly, 3ly, 3.5ly. Có rất nhiều loại khổ lưới như: khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m, 2.4m.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section