Dây kẽm đen

Kẽm buộc đen hay còn gọi là kẽm buộc bê tông. Nguyên liệu để sản xuất kẽm thép đen là dây sắt hoặc dây thép kết hợp với cacbon. Sau đó áp dụng công nghệ hiện đại cùng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn để cho ra sản phẩm dây kẽm đen đạt chất lượng tốt và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section