Đai xây dựng

Đai xây dựng là một dạng cốt thép có khả năng liên kết các khối cốt thép chịu lực, cấu tạo thành khung chắc chắn và hứng chịu lực cắt, thực hiện vai trò nâng đỡ và cố định các vị trí, đồng thời hạn chế sai sót nở ngang khi đổ bê tông.

Qua cấu tạo chính, chúng ta có thể thấy cốt đai là thành phần nòng cốt giúp một công trình diễn ra suôn sẻ và đạt tính an toàn cao. Vì nó không chỉ cố định khung, ổn định vật liệu mà còn chịu đựng lực cắt và có khả năng uốn cong lớn, làm tiền đề cho các nhu cầu khác.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section